Back To Top

2020/2021年度:

2018/2019年度:
第三十八屆校際歌唱比賽:優良獎

2017/2018年度:
第三十七屆校際歌唱比賽:優良獎

2016/2017年度:
第三十六屆校際歌唱比賽:優良獎

2015/2016年度:
第三十五屆校際歌唱比賽:優良獎

2014/2015年度:
第三十四屆校際歌唱比賽:優良獎

2013/2014年度:
第三十三屆校際歌唱比賽:優良獎


管理員登入


ESCOLA CHOI NONG CHI TAI
地址:澳門關閘馬路40號 電話:2843 5575 傳真:2843 9412