Back To Top

逕啟者:本校現定於24日至5日假蓮峰運動場舉行校運會,同學們出席時間為上午8:15~12:00,下午為2:10~4:30 ,同學們需按時自行到達運動場。歡迎  貴家長蒞臨參觀並督促 貴子弟於該日穿著整齊運動服出席,另請同學們謹記配帶口罩及保持適當距離。專此函達,敬希查照。

       此致

貴家長先生

注:是次活動保險按教青局相關條例辦理。

 

                                     菜農子弟學校教導處 

                                     二零二一年一月二十五日

管理員登入


ESCOLA CHOI NONG CHI TAI
地址:澳門關閘馬路40號 電話:2843 5575 傳真:2843 9412