^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

活動相冊

校內網站

菜小第2017021探索步行之旅齊認知2017活動。

 菜小第2017021

逕啟者:

為配合社會事務及開拓學生眼界,本校應邀參與由澳門旅遊局及澳門旅遊零售服務業總商會主辦第二屆「探索步行之旅齊認知2017」,現誠邀  貴子女參與是次活動,活動於2017108日(星期日)下午2時正在澳門理工學院體育館舉行。為方便同學行程交通,本校將安排車輛來回接送,集合時間為當天下午115分,解散時間為下午5時正,集合和解散地點都在學校操場,學生請穿著整齊運動服回校。回條部分請於103日或前交回班主任,謝謝!

此致

貴家長先生

 

                       菜農子弟學校教導處 

                                          二零一七年九月二十八日

%---------------------------------------------------------------------

                       回 條         菜小第2017021

敬覆者:

    本人知悉上述事宜,並□同意 / □不同意 子女參與「探索步行之旅齊認知2017」活動。

此致

菜農子弟學校

______班學生___________家長(簽署)_____________家長聯絡電話:_____________

 

                                                             二零一七年__________

中小學部:澳門關閘馬路40號 電話:2843 5575 傳真:2843 9412
電郵: choinongebox@gmail.com